Na kontaktoniju lutemi lexoni Pyetjet e Shpeshta përpara se të na kontaktoni.

Numrat e telefonit të kontaktit

SH.B.A: +1 (949) 743-2535
Kanadë +1 (581) 684-8377
M.B: +44 (20) 7193-2659
Suedi: +46 (8) 5592-1063
Australi: +61 (2) 8011-3074

feedback